a
Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English version

I uger mærket med rødt i skemaet nedenfor er huset hhv. lejligheden optaget.

Der udlejes i højsæsonen kun fra lørdag til lørdag. Huset hhv. lejligheden er til rådighed for lejer fra kl. 15.30 på ankomstdagen til kl. 10.00 på afrejsedagen. Opvask skal gennemføres af lejer, således at porcelæn, bestik o.lign. køkkenservice efterlades i rengjort stand.

Rengøring: Kontakt ejer for pris.

Uden for højsæsonen udlejes også f.eks. fra fredag til søndag. Prisen for weekendleje: fra 1.500 for lejligheden og fra 2.000 kr. for sommerhuset. Kontakt os, hvis I har andre ønsker.

Gæster skal selv medbringe sengelinned. Der er dyner og hovedpuder til 6 personer i huset og til 4 personer i lejligheden.

Prisen inkluderer ikke forbrug af vand og el, der afregnes efter måler.

Ved bestilling skal der indbetales 1.000 kr. pr. uge i depositum, bl.a. som sikkerhed for, at boligen efterlades i uskadt stand. Beløbet tilbagebetales - fratrukket forbrug af el og vand - når nøglen er returneret. Er der sket skade på bolig og/eller inventar, fratrækkes ligeledes et beløb til udbedring af skaden. Restdepositum tilbagebetales til lejer senest 3 uger efter endt lejemål. For så vidt det indbetalte depositum ikke måtte dække evt. skader, vil der efter endt lejeperiode tilgå lejer specificeret regning herfor.

Betalingsbetingelser:
1. rate på 20% af den samlede lejepris forfalder til betaling straks og skal være os i hænde senest 8 dage efter at bestilling er afgivet.

2. rate, som udgør restbetalingen på 80%, forfalder senest 6 uger (42 dage) før lejemålets påbegyndelse og skal senest være os i hænde på dette tidspunkt.

Ved bestilling senere end 42 dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende: Den samlede lejepris forfalder til betaling straks og skal være os i hænde senest 5 dage efter at bestilling er afgivet.

Bestillingen er bindende, når 1. rate er indbetalt.

Afbestilling
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige lejeaftalen. Opsigelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftligt og er først gældende på datoen for vores modtagelse. I så tilfælde er vi berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:

Indtil 60 dage før ankomst:
15% af det samlede lejebeløb (dog min. 1.000 kr. for hus og 750 kr. for lejlighed).

59 til 40 dage før ankomst:
25% af det samlede lejebeløb (dog min. 1.000 kr.)

Fra 39 dage før ankomst:
50% af det samlede lejebeløb.

Ved evt. senere afbestilling forfalder totallejen, såfremt huset/lejligheden ikke kan genudlejes.

Boligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end 6 for hus og 4 for lejlighed. Antal personer opgøres i det faktiske antal uanset alder. Bebos lejemålet af flere end det tilladte antal personer, betragtes dette som kontraktbrud, og lejemålet opsiges omgående uden yderligere erstatning for lejer. Opstilling af telte, campingvogne o.lign. på grunden er ikke tilladt.

2017 priser:

HUSET
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
1
N/A
14
 
27
 
40
 
2
N/A
15
 
28
 
41
 
3
N/A
16
 
29
 
42
4
N/A
17
 
30
 
43
N/A
5
N/A
18
 
31
 
44
N/A
6
N/A
19
 
32
 
45
N/A
7
N/A
20
 
33
 
46
N/A
8
N/A
21
 
34
 
47
N/A
9
N/A
22
 
35
 
48
N/A
10
N/A
23
 
36
 
49
N/A
11
N/A
24
 
37
 
50
N/A
12
N/A
25
 
38
 
51
N/A
13
N/A
26
 
39
 
52
N/A


LEJLIGHEDEN
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
Uge nr.
Pris
1
N/A
14
 
27
 
40
 
2
N/A
15
 
28
 
41
 
3
N/A
16
 
29
 
42
4
N/A
17
 
30
 
43
N/A
5
N/A
18
 
31
 
44
N/A
6
N/A
19
 
32
 
45
N/A
7
N/A
20
 
33
 
46
N/A
8
N/A
21
 
34
 
47
N/A
9
N/A
22
 
35
 
48
N/A
10
N/A
23
 
36
 
49
N/A
11
N/A
24
 
37
 
50
N/A
12
N/A
25
 
38
 
51
N/A
13
N/A
26
 
39
 
52
N/A